ควรซื้อเครื่อง CNC Machining Center หรือไม่

Machining Center ธุรกิจการผลิตมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเนื่องจากผู้ผลิตต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อมุ่งมั่นในธุรกิจนี้ หากธุรกิจของคุณต้องใช้ชิ้นส่วนเฉพาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเพื่อการจัดจำหน่ายคุณจะต้องพิจารณาว่าคุณควรจะต้องใช้ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องกัด CNC หรือไม่

พิจารณาว่าควรซื้อเครื่อง Machining Center หรือไม่

  1. ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ โดยปกติการซื้อศูนย์เครื่องจักรต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการซื้อดังกล่าวและมองหาผู้ผลิตเครื่องเหล่านั้นที่มีราคาไม่แพง หากคุณพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของเครื่องดังกล่าวคุณสามารถเลือกร้านค้างานเพื่อดำเนินการบริการ CNC แทนคุณในราคาที่สมเหตุสมผล
  2. ขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดของคุณ หากคุณกำลังผลิตชิ้นส่วนเฉพาะบนพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่เป็นมั่นเหมาะมูลค่าการซื้อศูนย์เครื่องจักรหลายเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกำไรของธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตามหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กจะเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตของคุณโดยการจ้างการผลิตชิ้นส่วนของคุณไปยังร้านค้าที่เชื่อถือได้ การดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร้านค้างานเนื่องจากพวกเขามีผู้ดำเนินการเองและเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทำงานในโครงการของคุณตามการออกแบบ CAD ของคุณ
  3. ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ธุรกิจของคุณ ไม่ว่าขนาดของตลาดของคุณปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดังกล่าวคือความพร้อมในการใช้พื้นที่ทั้งหมด โดยทั่วไปคุณต้องรองรับช่องขนาดใหญ่เพื่อให้พอดีกับเครื่อง CNC Machining Center ขนาดใหญ่และศูนย์เครื่องจักรกลอื่น ๆ หากคุณมีพื้นที่ จำกัด สำหรับเครื่องเหล่านี้คุณสามารถแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ว่างในพื้นที่ไม่เพียงพอนี้ได้โดยใช้บริการเครื่องจักรกลซีเอ็นซีซึ่งมีให้โดยร้านค้างานส่วนใหญ่
  4. ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน หากคุณมีกำลังคนมากพอคุณสามารถฝึกอบรมพนักงานของคุณเพื่อทำงานในเครื่องเหล่านี้เพื่อดำเนินการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อใช้การควบคุมซอฟต์แวร์แบบรวมซึ่งสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องได้ ในทางกลับกันถ้าคุณขาดกำลังคนคุณสามารถเลือกใช้บริการ CNC Machining Center ได้จากร้านค้างานส่วนใหญ่ที่พวกเขามีความชำนาญในการทำงานในการผลิตชิ้นส่วนของคุณ
  5. ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นส่วนที่ผลิต โดยทั่วไปผู้ผลิตส่วนใหญ่ยินดีที่จะลงทุนขนาดใหญ่ในศูนย์เครื่องจักรกลล่วงหน้าที่สามารถดำเนินการด้านการกัด CNC ได้อย่างละเอียด หากคุณมีงานผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนต่ำร้านค้างานทั่วไปสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างประหยัดพร้อมกับเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว

 

  1. ขึ้นอยู่กับการใช้หรือความต้องการอย่างสม่ำเสมอของส่วนประกอบที่จำเป็น – ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องกัด CNC ถ้าส่วนประกอบใช้บ่อยๆในกระบวนการผลิตของพวกเขา นอกจากนี้เครื่องดังกล่าวยังถูกใช้อย่างสม่ำเสมอหากส่วนประกอบเฉพาะของพวกเขามีความต้องการสูง คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องเหล่านี้หากคุณไม่ได้ใช้เป็นประจำ